Skip to product information
1 of 5

zestard-easy-donation

Help 3X3 Unites aan de realisatie van hun nieuwe community home!

Regular price
$1.11
Regular price
$0.00
Sale price
$1.11
Title

NL:
Alweer drie jaar is 3X3 Unites gevestigd in onze eigen home in de Kazerne Reigersbos. Het is een geweldige thuisbasis voor ons geweest. We hebben gemerkt hoe belangrijk het is dat we een plek hebben waar de community samen komt en het hele team dat zich dagelijks voor onze community in zet, samen op een goede plek te werken.
Helaas is inmiddels de grens bereikt binnen wat werkbaar is voor ons en onze community binnen de Kazerne. Daarom werken we aan een hele toffe nieuwe plek. Nog steeds in Amsterdam Zuidoost, maar zeker een plek waar wij beter ons potentieel kunnen benutten.

Een plek die een upgrade is op alle fronten, maar zeker voor wat betreft:
- kwalitatieve werkplekken voor ons team
- kwalitatieve vergader en ontspanningsruimtes
- Een beter 3x3 veld!
- Een plek waar onze community kan komen om te basketballen, get togethers kan organiseren én aan hun ontwikkeling kan werken

Samen met onze partner Officious hebben we groots gedroomd over wat deze plek moet zijn en wat deze plek voor de community moet betekenen. Check hier een impressie van hoe het er uit moet komen te zien.

ENG:
For three years now, 3X3 Unites has been located in our own home in the Kazerne Reigersbos. It has been a great home base for us. We have noticed how important it is to have a place where the community can come together and have the whole team that works for our community every day, working together in a good place.
Unfortunately, we have now reached the limit within what is workable for us and our community within the Kazerne. That is why we are working on a very cool new place. Still in Amsterdam Southeast, but definitely a place where we can better utilize our potential.

A place that is an upgrade on all fronts, but certainly in terms of:
- quality workplaces for our team
- quality meeting and relaxation spaces
- A better 3x3 field!
- A place where our community can come to play basketball, organize get togethers and work on their development

Together with our partner Officious, we dreamed big about what this place should be and what this place should mean for the community. Check out an impression of what it should look like.